Identyfikator artykułu: 000088295 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 22-11-2021

make: nios2-swexample-create: Command not found

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Intel® Nios® II Embedded Design Suite (EDS)
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • Windows® 10 family

  BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Due to a problem in the External Memory Interfaces Intel® Stratix® 10 FPGA IP, errors may occur when compiling the Nios® II processor on-chip debug software if you enable the "Use Soft Nios Processor for On-Chip Debug" option using the Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software v20.4 and earlier on Windows platform.

   

  make mrproper

  make[1]: Entering directory '/mnt/c/1/emif/ed_synth_20_4_0_72_onchipdebug_restored/ip/ed_synth/ed_synth_emif_s10_0/altera_emif_arch_nd_191/synth'

  Deleting software ...

  rm -rf software/software/emif_export_bsp

  rm -rf software/software/emif_export_app

  rm -rf software

  make[1]: Leaving directory '/mnt/c/1/emif/ed_synth_20_4_0_72_onchipdebug_restored/ip/ed_synth/ed_synth_emif_s10_0/altera_emif_arch_nd_191/synth'

  Creating hello_world_small create-this-bsp ...

  nios2-swexample-create \

          --sopc-file=../../ed_synth_emif_s10_0.sopcinfo \

          --type=hello_world_small \

          --bsp-dir=software/emif_export_bsp \

          --no-app

  make: nios2-swexample-create: Command not found

  Makefile:85: recipe for target 'software/emif_export_bsp/Makefile' failed

  make: *** [software/emif_export_bsp/Makefile] Error 127

  Rozdzielczość

  To work around this problem, please use the Makefile instead.  

  This problem is fixed starting with the Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software v21.2.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.