Identyfikator artykułu: 000088426 Typ materiałów: Kompatybilność Ostatnia zmiana: 28-01-2023

Czy wielokanałowy DMA dla PCI Express* Intel® FPGA IP przykład projektu (cewka P Avalon® wariant DMA mapowanego w pamięci) może zostać zasymulowany przy użyciu technologii Questa*-Intel® FPGA Edition lub Mentor Graphics* ModelSim?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Narzędzia do symulacji Intel® FPGA
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Nie, wielokanałowy DMA dla Intel® FPGA IP PCI Express* (wersja DMA cewki P) nie jest obecnie obsługiwany w symulacji w programie Questa*-Intel® FPGA Edition lub Mentor Graphics* ModelSim*. Synopsys* VCS* to obecnie jedyny obsługiwany symulator dla tego wariantu IP.

   

   

  Rozdzielczość

  Wielokanałowy DMA dla PCI Express Intel FPGA IP Design Example User Guide (HTML) został zaktualizowany w celu uwzględnienia obsługiwanych symulatorów.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 DX
  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.