Identyfikator artykułu: 000088473 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 15-02-2023

Jak mogę zmienić docelowy BER obserwatora oka na 1e-12 w zestawie narzędzi do debugowania cewki P?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W przypadku korzystania z narzędzia debugowania cewki P w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2 lub 21.3 domyślny docelowy limit punktów w wersji 1e-9 nie może zostać zmieniony przez użytkowników.

  Rozdzielczość

  Docelowa opcja BER 1e-12 będzie włączona w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 DX
  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™ z serii F

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.