Identyfikator artykułu: 000088734 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-03-2023

Dlaczego częściowa rekonfiguracja nie działa na urządzeniach Intel Agilex® 7 z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3 i wcześniejszej?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP kontrolera częściowej rekonfiguracji Stratix® 10
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 21.3 i wcześniejszej, na urządzeniach Intel Agilex® 7 może występować przerywana częściowa rekonfiguracja.

   

   

  Rozdzielczość

  Dostępna jest poprawka, która rozwiązuje ten problem dla oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3. Pobierz i zainstaluj poprawkę 0.17fw z poniższych łączy:

  Aktualizacja oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition v21.3 0,17fw dla systemu Linux (.run)

  Aktualizacja oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition v21.3 0,17fw dla systemu windows (.exe)

  Readme dla oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition v21.3 Patch 0.17fw (.txt)

   

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.4.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.