Identyfikator artykułu: 000088960 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 06-01-2022

Dlaczego nadajnik nadajnika-odbiornika FGT cewki F-Tile nie działa z funkcją wstrzykiwania błędu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problemy z zestawem narzędzi do nadajników-odbiorników FGT cewki F-Tile w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3 włączenie funkcji inwersji polaryzacji FGT lub RX powoduje przepełnienia bitów błędów w kanale odbiornika lub funkcja błędu iniekcji nadajnika nie działa.

  Rozdzielczość

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGA z serii I

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.