Identyfikator artykułu: 000089288 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 27-02-2023

Ostrzeżenie (208542): IP wstrzykiwania błędów w urządzeniu <number> nie ma wystarczającej ilości pamięci do przechowywania błędu klatki.</number>

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W Intel® Stratix® 10 urządzeniach i urządzeniach Intel Agilex® 7 ten komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany podczas ciągłego wstrzykiwania więcej niż 8 błędów bez wskaźnika odczytu przy użyciu debuggera wstrzykiwania błędów.

  Dzieje się tak, ponieważ rejestr komunikatów o błędach (EMR) jest w stanie tylko.

  Rozdzielczość

  Kliknij Przeczytaj EMR , aby odczytać komunikaty o błędach i wyczyścić rejestr komunikatów o błędach (EMR).  Wówczas ostrzeżenie nie zostanie wydane, chyba że więcej niż 8 błędów zostanie ponownie wprowadzonych bez odczytu EMR.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™
  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.