Identyfikator artykułu: 000089298 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 31-01-2023

Jakiej wersji Intel® SoC FPGA Embedded Development Suite należy używać z Intel® Quartus® Prime Pro Standard Edition w wersji 21.1?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Zestawu Intel® SoC FPGA Embedded Development Suite Standard Edition wersji 20.1 należy używać wraz z Intel Quartus® Prime Pro Standard Edition w wersji 21.1.

  Rozdzielczość

  Intel® SoC FPGA Embedded Development Suite Standard Edition w wersji 20.1 można pobrać z Centrum pobierania firmy Intel

  • Wybierz oprogramowanie projektowe Intel Quartus Prime > Intel Quartus Prime Standard Edition > wersji 20.1

  Notatki:

  • Prosimy o zapoznanie się z powiązanymi artykułami poniżej
  • Pobierz linki do pakietu Intel SoC FPGA Embedded Development Suite 21.1 Standard przekierowującego do wersji 20.1.
  • Komunikat "Nowsza wersja Intel SoC FPGA Embedded Development Suite jest dostępny" wyświetlany w centrum pobierania jest błędny i ma zostać zaktualizowany.

   

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.