Identyfikator artykułu: 000089475 Typ materiałów: Errata Ostatnia zmiana: 01-02-2022

Dlaczego Intel® FPGA IP Interlaken (drugiej generacji) nie generuje pliku programowania w trybie oceny?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP z protokołem Interlaken (drugiej generacji)
 • OS Independent family

  BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.1 Intel® FPGA IP Interlaken (drugiej generacji) nie obsługuje Intel® FPGA IP Evaluation Mode dla generacji pliku programowania ograniczonego czasowo (.sof).

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

  1. Pobierz kopię plików uflex_ilk_tx_ext.ocp i uflex_ilk_rx_regroup_n.ocp.
  2. Skopiuj uflex_ilk_tx_ext.ocp w sekcji /altera_uflex_ilk_/synth/uflex_ilk_mac
  3. Umieść kopię uflex_ilk_rx_regroup_n.ocp w sekcji /altera_uflex_ilk_/synth/uflex_ilk_regroup/
  4. Dodaj poniższe wiersze do pliku IP Intel® Quartus® Prime swojego wariantu IP /.qip
  5. Zwiększ możliwości swojego projektu
  set_global_assignment -library "altera_uflex_ilk_" —name SOURCE_FILE [file join $::quartus(qip_path) "altera_uflex_ilk_/synth/uflex_ilk_mac/uflex_ilk_tx_ext.ocp"]
  set_global_assignment —library "altera_uflex_ilk_" —name SOURCE_FILE [file join $::quartus(qip_path) "altera_uflex_ilk_/synth/uflex_ilk_regroup/uflex_ilk_rx_regroup_n.ocp"]

  * Pamiętaj o przypamiętywaniu za pomocą czterocyfrowego numeru przypisanego do wariantu IP po generacji IP.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition 21.2.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™
  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.