Identyfikator artykułu: 000090367 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 08-04-2022

Informacje(20325): BŁĄD WYEKSŁANIA: param HMC HMC_3DS_REF2REF_DLR jest poza zakresem (0, 127): wartość bieżąca to <value></value>

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Następujący komunikat można znaleźć w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 21.1 i nowszej, gdy uaktualnienie wcześniej wygenerowanych interfejsów pamięci zewnętrznej Intel® Stratix® 10 FPGA wystąpienie IP o szerokości identyfikatora chipa, które jest > 0 (3DS).

  Ten komunikat wyświetla się, ponieważ użytkownik wpisał wartość tRFC_DLC w IP, która jest niezgodna z prawem.

  Informacje(20325): BŁĄD WYEKSLACYJNY: param HMC HMC_3DS_REF2REF_DLR jest poza zakresem (0, 127): wartość bieżąca to

  Rozdzielczość

  Aby uniknąć tego błędu, wprowadź wartość tRFC_DLR prawnej w interfejsach pamięci zewnętrznej Intel® Stratix® 10 FPGA IP.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.