Identyfikator artykułu: 000090485 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 20-04-2022

Dlaczego funkcja typu pakietu eCPRI IPv4 w Intel® FPGA IP eCPRI nie działa, gdy jest włączona?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Przy włączaniu typu pakietu IPv4 w Intel® FPGA IP eCPRI nagłówek IPv4 jest wprowadzany z powodu nieprawidłowych wartości resetowania rejestru używanych w Intel FPGA IP eCPRI.
  W rezultacie zamiast interfejsu źródłowego Intel FPGA IP eCPRI, odpowiednie pakiety IPv4 są nieprawidłowo kierowane do zewnętrznego interfejsu źródłowego ST.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem w Intel FPGA IP eCPRI wersji 21.4 i wcześniejszej, wykonaj poniższe czynności.

  1. Ustawić bit [1], aby włączyć typ IPv4 w polu Rejestracja typu pakietu MAC.
  2. Skonfiguruj bity [31:28] i bity [27:24] , odpowiednio 0x4 i 0x5 w rejestrze IPv4 Dw0.
  3. Skonfiguruj bity [23:16], aby odpowiednio 0x11 w rejestrze IPv4 Dw2.
  4. Opcjonalnie: skonfiguruj pozostałe pola RW zgodnie z opisem w instrukcji obsługi eCPRI Intel FPGA IP zgodnie z implementacją użytkownika.

  Ten problem został naprawiony począwszy od tego, że został poprawiony w oprogramowaniu eCPRI web core IP wersji 22.1. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji Intel FPGA IP eCPRI i zauważasz problemy z odczytem rejestrów IPv4, zaktualizuj IP rdzenia internetowego eCPRI do najnowszej wersji oprogramowania 22.1 lub nowszej.
   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.