Identyfikator artykułu: 000090595 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-02-2023

Dlaczego nie można znaleźć Intel® FPGA IP GPIO Lite w określonych ścieżkach biblioteki?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • Układ FPGA Intel® IP GPIO Lite
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Standard Edition w wersji 21.1 i v20.1, może się okazać, że Intel® FPGA IP GPIO Lite nie może zostać ponownie otwarty w edytorze parametrów własności intelektualnej (IP). Ten problem występuje jedynie w projektach ukierunkowanych na Intel® MAX® 10 urządzeń.

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Standard Edition wersji 22.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy Intel® MAX® 10 FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.