Identyfikator artykułu: 000090686 Typ materiałów: Errata Ostatnia zmiana: 11-01-2023

Dlaczego funkcja Interlaken (drugiej generacji) Intel® Stratix® 10 FPGA IP przykład nie zamyka timingów, gdy jest skonfigurowany z prędkością 25 Gb/s i tryb widoku na bok z interfejsem Interlaken?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP z protokołem Interlaken (drugiej generacji)
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.1 i wcześniej włączona jest funkcja Interlaken (drugiej generacji) Intel® Stratix® 10 FPGA IP Przykład może nie zakończyć się zamknięciem timingów, gdy jest skonfigurowany z prędkością 25 Gb/s i włączony jest tryb widoku z protokołu Interlaken.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 22.1 i wcześniejszej, uruchom Design Space Explorer II w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro i wykonaj loterie inicjałów.
  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC
  Zestaw programistyczny do sprawdzania integralności sygnału Intel® Stratix® 10 GX
  Zestaw programistyczny do sprawdzania integralności sygnału Intel® Stratix® 10 TX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.