Identyfikator artykułu: 000090883 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-03-2023

Dlaczego urządzenie Intel Agilex® 7 zawodzi podczas konfiguracji po aktualizacji oprogramowania Intel® Quartus® Prime do wersji 21.3 lub nowszej?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Jeśli poniższe warunki zostaną spełnione, podczas konfiguracji może nastąpić awaria urządzenia Intel Agilex® 7:

  • Projekt urządzenia Intel Agilex® 7 został zaktualizowany z oprogramowania Intel® Quartus® Prime® Pro Editon® w wersji 21.2 lub wcześniejszej do wersji 21.3 lub nowszej.
  • PmBus Master jest używany w trybie VID w ustawieniach konfiguracji w sekcji Opcje urządzeń i styków
  • Opcja automatycznego wykrywania jest stosowana w formacie napięcia wyjściowego w ustawieniu Zarządzania energią i VID w sekcji Opcje urządzeń i pinów

  Opcja Auto Discovery nie jest już obsługiwana w Intel Agilex® 7 urządzeniach, ponieważ oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3.  W przypadku użycia opcji Auto Discovery i aktualizacji wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime® Pro Edition z wersji 21.2 lub wcześniejszej do wersji 21.3 lub nowszej, w oknie Komunikatu systemowego wyświetlany jest następujący komunikat:

  Informacje (22747): wartość AUTO_DISCOVERY dla PWRMGT_VOLTAGE_OUTPUT_FORMAT przypisanej do QSF nie jest obsługiwana. Stąd zmiana wartości na LINEAR_FORMAT

   

  Rozdzielczość

  Ułóż ustawienia zarządzania energią i VID na podstawie urządzenia regulatora zasilania.

   Przykład

  ® Zestaw programistyczny FPGA Intel Agilex z serii F — urządzenia analogowe LTC3884

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ® Zestaw programistyczny Intel Agilex z serii F FPGA — wersja Intel® Enpirion® ED8401

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.