Identyfikator artykułu: 000090912 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-12-2022

Dlaczego zestaw narzędzi Intel® Stratix®10 FPGA EMIF Debug Toolkit wyświetla niewłaściwą wartość w parametrze IP Rate w zakładce Konfiguracja pamięci?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.4 zestaw narzędzi do debugowania EMIF wyświetla niewłaściwą wartość w parametrze IP Rate.

  Ten problem występuje, ponieważ zestaw narzędzi do debugowania EMIF odnosi się do wskaźnika PHY zamiast szybkości IP.

   

   

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.