Identyfikator artykułu: 000091013 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 14-02-2023

Dlaczego statusy UnsupReq, NonFatalErr i Koderr są potwierdzane po cyklu zasilania lub ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego podczas korzystania z Intel® FPGA IP cewki P do PCI Express?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Interfejsy
 • Apple family*

  BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W przypadku ponownego uruchomienia cyklu zasilania lub systemu operacyjnego (OS) w przypadku korzystania z Intel® FPGA IP cewki P do PCI Express, mogą wystąpić informacje o statusie UnsupReq, NonFatalErr i Koderr .

   

   

  Rozdzielczość

  Według wersji 4.0 w wersji 1.0 specyfikacji PCI Express Base, w trakcie wyliczania istniejącego urządzenia lub funkcji, zakończenie wraz ze statusem UR jest wysyłane i niezamówionym. Wykażę, błąd doradcy nieprzenośny, a wyślą się w tym celu Nieudostępionym Kodeerrem,, i Wyszukaj wyśmianą chęć wyekspołania.

  Aby rozwiązać ten problem, wyczyść statusy UnsupReq, NonFatalErr i Koderr w rejestrach przestrzeni konfiguracji PCI Express, zanim sprawdzisz je podczas transakcji danych.

  Ten problem nie został zaplanowany na przyszłą wersję oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™ z serii F
  FPGA Intel® Stratix® 10 DX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.