Identyfikator artykułu: 000091121 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 10-06-2022

Błąd: nie można odczytać "rp_generated_name": brak takiej zmiennej

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Interfejsy
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Błąd "Błąd: nie można odczytać "rp_generated_name": nie będzie takiej zmiennej" będzie obserwowany podczas generowania Intel® FPGA IP streamingu Avalon® cewki F dla PCI Express* Przykład projektu przy użyciu oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.1.

  Błąd jest spowodowany próbą wygenerowania przykładu projektu z włączoną opcją przykładowych plików projektowych "Synteza", ale opcja "Symulacja" nie jest włączona.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zanim klikniesz przycisk "Generuj przykład projektu", upewnij się, że opcje symulacji i syntezy włączone.

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.