Identyfikator artykułu: 000091129 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 03-08-2022

Dlaczego zestaw narzędzi do nadajników-odbiorników Intel® Stratix® 10 L i H cewki H może ulec awarii podczas pracy długiego autosweepu PMA, gdy tryb adaptacji RX CTLE, VGA i DFE jest ustawiony na auto?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 natywnego interfejsu PHY nadajnika-odbiornika cewki L i cewki H
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na wspólny Intel® Stratix® 10 L i H-Tile Native PHY IP Avalon Memory Mapped (AVMM) Interface Bus zestaw narzędzi nadawczo-odbiorczych może ulec awarii z długim trybem autosweep PMA działa, gdy tryb adaptacji RX jest ustawiony na "Adaptive CTLE, Adaptive VGA, All-Tap Adaptive DFE".

  Magistrala AVMM IP AVMM natywnej cewki L i H jest współdzielona przez wiele elementów wzorcowych, do których należą: logika użytkownika, NPDME (zestaw narzędzi nadawczo-odbiorczych), PreSICE, streamer, rejestry konfiguracyjne, możliwości rekonfiguracji i kontrola.

  ZARÓWNO NPDME (Transceiver Toolkit), jak i adaptacyjny silnik RX wymagają dostępu do interfejsu AVMM. Długi czas pracy autosweepu, zwiększenie możliwości uzyskania dostępu avmm i późniejszej awarii zestawu narzędzi nadawczo-odbiorczych.
   

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, można zmniejszyć liczbę uruchamianych autosweepów lub wybrać tryby statyczne dla RX PMA, takie jak "Manual CTLE, Manual VGA, DFE Off" lub "Adaptive CTLE, Adaptive VGA, DFE Off".

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.