Identyfikator artykułu: 000091157 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 19-08-2022

Dlaczego nie widzę krytycznych ostrzeżeń dotyczących naruszeń odstępów atx lub fPLL dla mojego projektu urządzenia Intel® Cyclone® 10 GX podczas korzystania z oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 19.1 do 22.2?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Z powodu błędu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro w wersjach 19.1 do 22.2, nie zobaczysz krytycznego ostrzeżenia dla PLL ATX lub fPLL, jeśli naruszasz wymagania opisane w sekcji 3.1.1. Przy użyciu instrukcji obsługi interfejsów PHY nadajnika-odbiornika Intel® Cyclone® 10 GX nadawanie wytycznych dotyczących odstępów PLLs przy użyciu pll ATX i fPLLs .

   

  Obowiązkowe jest spełnianie wytycznych dotyczących odstępów PLL ATX do ATX PLL oraz wytycznych dotyczących odstępów ATX PLL-to-fPLL udokumentowanych w przewodniku użytkownika interfejsu PHY nadajnika-odbiornika Intel® Cyclone® 10 GX.

   

   

  Rozdzielczość

  Ten krytyczny komunikat o pominięciu ostrzeżenia zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.