Identyfikator artykułu: 000091357 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 07-01-2023

Dlaczego przy generowaniu Intel® FPGA IP Serial Lite IV cewki F w systemie Windows ustawiona jest nieprawidłowa szybkość transmisji danych?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.1 i wcześniejszej, podczas generowania Intel® FPGA IP Serial Lite IV cewki F w systemie Windows może pojawić się nieprawidłowa szybkość transmisji danych.

  Parametr "EHIP_DATA_RATE" można sprawdzić w następujących wygenerowanych plikach:

   

  • \sl4_f_500\synth\hip\sl4_hip__sl4_f_500_***.sv
  • \sl4_f_500\synth\hip\ sl4_hip_bb__sl4_f_500_***.sv

   

  Może to spowodować błąd generowania logiki pomocy technicznej podczas kompilacji, w tym Intel FPGA IP Serial Lite IV cewki F.

  Ten problem nie pojawia się w systemie Linux.

  Rozdzielczość

  Dostępna jest poprawka, która rozwiązuje ten problem dla oprogramowania Intel Quartus Prime Pro Edition w wersji 22.1. Pobierz i zainstaluj poprawkę 0.19 z poniższych łączy:

   

   

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGA z serii I

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.