Identyfikator artykułu: 000091358 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 14-03-2023

Dlaczego nisko na urządzeniach Intel Agilex® 7 widzę SDM_IO15 pin?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 22.2 i wcześniejszych, pin SDM_IO15 na urządzeniach Intel Agilex® 7 został nieprawidłowo skonfigurowany jako dane wejściowe bez wewnętrznego ściągania przez oprogramowanie sprzętowe SDM. W instrukcji obsługi konfiguracji Intel Agilex® SDM_IO15 zdefiniowany jest jako AS_nRST, który powinien połączyć się z przypięciem resetowania urządzeń flash QSPI.

   

  Zazwyczaj te urządzenia flash mają wewnętrzny rezystor pull-up na pinie resetowania. W takim scenariuszu problemy mogą nie być obserwowane.

  Jeśli jednak zmostkujesz SDM_IO15 za pomocą bufora bez funkcji podkręcania, możesz obserwować, że AS_nRST jest nisko, a pamięć flash jest utrzymana w stanie resetowania.

   

   

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, musisz mieć na płycie rezystor do podpinania, aby wyciągnąć pin SDM_IO15 do VCCIO_SDM.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.4.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.