Identyfikator artykułu: 000091587 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 19-07-2022

Symulacja VHDL nie jest obsługiwana w symulatorach NCSim i Xcelium w Intel® Agilex™ FPGA IP EMIF

Środowisko

 • Oprogramowanie projektowe Intel® Quartus® Prime
 • Oprogramowanie do programowania Intel® FPGA
 • Narzędzia do symulacji Intel® FPGA
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w wcześniejszej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3 występuje błąd kompilacji, gdy używane są symulatory NCSim i Xcelium. Symulacja VHDL nie jest obsługiwana w symulatorach NCSim i Xcelium przy generowaniu IP EMIF dla projektów ukierunkowanych na Intel® Agilex™ FPGAs.

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony w wersji 21.3 i nowszych wersjach oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™
  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.