Identyfikator artykułu: 000091664 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 23-08-2022

Błąd: <instance name="">: Parametr "protocol_mode" (reguły konfiguracji nadajników-odbiorników) musi być spójny dla wszystkich profili rekonfiguracji. Bieżąca wartość:pma_direct; Wartość Profilu 1: pma_direct_gb_64_66.</instance>

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Natywny interfejs PHY nadajnika-odbiornika Stratix® 10 cewki E
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 22.2 i wcześniejszej, powyższy błąd pojawi się podczas próby dodania następujących dwóch profili w zakładce Dynamiczna rekonfiguracja natywnego INTERFEJSU PHY nadajnika-odbiornika cewki Intel® Stratix® 10 E.

  — tryb bezpośredni PMA

  — tryb gearbox 64/66

   

   

  Rozdzielczość

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.