Identyfikator artykułu: 000091777 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 27-09-2022

Czy możliwe jest obniżenie napięcia VCCIO na nieużywanych bankach w urządzeniach Intel® Cyclone® 10 GX?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, można obniżyć napięcie VCCIO niewykorzystanych banków we/wy, z wyjątkiem banku I/O 2A w urządzeniach Intel® Cyclone® 10 GX.

Rozdzielczość

Nie można wyłączyć I/O banku 2A, ponieważ bank we/wy jest monitorowany przez obwody Power-On Reset (POR).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.