Identyfikator artykułu: 000091959 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 07-09-2022

Czy istnieje znany problem z ustawieniem Flash Chip Select w ogólnym interfejsie Serial Flash Intel® FPGA IP, gdy tryb zaawansowany jest włączony?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP ogólnego interfejsu szeregowego Flash
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 22.2 i wcześniejszej, gdy tryb zaawansowany jest włączony w Intel® FPGA IP ogólnego interfejsu Szereg Flash, ustawienie Flash Chip Select nie jest poprawnie mapowane na bity rejestru sterowania [7:4]

  Na przykład, gdy opcja Flash Chip Select jest ustawiona na "1", zamiast bitów rejestru kontrolnego [7:4] ustawionych na "000", stosuje się ustawienie bitu "001".

   

  Rozdzielczość

  Aby uniknąć tego problemu, wyłącz tryb zaawansowany.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.