Identyfikator artykułu: 000092240 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 16-02-2023

Jakie jest najnowsze oprogramowanie sprzętowe urządzenia dostępne dla oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.1?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Programator i narzędzia do oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Najnowsze oprogramowanie sprzętowe urządzenia dla oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.1 można pobrać z poniższych łączy.

  Poprawki poniższych problemów są zawarte w najnowszej wersji (najnowsza wersja zawiera wszystkie wcześniejsze poprawki i zastępuje wcześniejsze wersje oprogramowania sprzętowego urządzenia):

  Zmień dziennik:

  Wersja oprogramowania sprzętowego 0,24fw

  • Identyfikator BUG: 1508945787, 22012654574: CONF_DONE pin nie jest wysoki po przeprogramowaniu RBF za pomocą pasującego klucza.
  • Identyfikator BUG: 1508942598, 22012565848, 22012765813, 22012742291: obraz fabryczny nie uruchamia się po uszkodzeniu wszystkich obrazów aplikacji.
  • Identyfikator BUG: 22012742782: nie jest w stanie spalać fizycznych eFuses.
  • Identyfikator BUG: 1508992408: usuń nieprawidłowe ustawienie AS_CLK 133 MHz i 108 MHz z oprogramowania Intel® Quartus® Prime.

  Wersja oprogramowania sprzętowego 0,43fw 

  • Test przerwania transmisji bitstreamu Intel® Stratix® 10 FPGA i Intel® Agilex™ FPGA ASx4 nie udało się odzyskać po przerwaniu w dostępie do transmisji bitów
  • Intel Stratix 10 FPGA zawieszenia bezpiecznego menedżera urządzeń (SDM) powoduje problemy z rekonfiguracją JTAG i PR
  • Nie ładuje obrazu z błędem RSU z 0xf0040074 stanu
  • Fcs_client nie może odszyfrowywać po cyklu zasilania

  Wersja oprogramowania sprzętowego 0,52fw

  • Intel Stratix 10 FPGA pierwszy błąd konfiguracji, gdy VCC VID = 900 mv i Intel Stratix 10 awarii konfiguracji FPGA, gdy kod korekty błędów HBM (ECC) jest włączony
  • Wersja oprogramowania sprzętowego 0,58fw
  • Awaria konfiguracji w trybie bezpośredniego wykrywania pmf

  Wersja oprogramowania sprzętowego 0,59fw

  • Intel Stratix 10 FPGA— pierwszy błąd konfiguracji w przypadku VCC VID=900mv
  • Awaria konfiguracji Intel Stratix 10 FPGA, gdy HBM ECC jest włączony
  • Intel Stratix 10 FPGA ostrzeżenie o niedopasowania hash podczas generowania pliku konfiguracji
  • Intel Agilex FPGA nSTATUS wysoki impuls podczas rekonfiguracji Avalon® streamingu

  Wersja oprogramowania sprzętowego 0,65fw

  • Błąd wewnętrzny, w którym złożone SMH projektu zawiera krytyczny i niekrytyczny bit w każdym regionie.
  • Błąd wewnętrzny w PGMIO, spowodowany zmianą istniejącego urządzenia w łańcuchu JTAG z inną rodziną urządzeń, a następnie rozpoczęciem programowania urządzenia.
  • Intel Quartus obsługa programatora podczas ładowania oprogramowania sprzętowego za pomocą AVSTx8 przy użyciu PFL-II IP.
  • Brak odczytu/zapisu niektórych RAM na niektórych urządzeniach soC Intel® Agilex™, co powoduje awarie rozruchu systemu HPS Linux. Wpływ na pamięci RAM HPS obejmują pamięć podręczną L2, OCRAM, CCU, USB, CoreSight i EMAC.
  • Intel Stratix 10 nie uruchamia się do FSBL po restarcie systemu Linux, jeśli użyta zostanie połączona aplikacja z Intel Quartus Prime Pro wersji 21.2 i nowszej.
  • Błędy niedopasowania SHA i awarie konfiguracji AVSTx8 przy użyciu zaszyfrowanego bitstreamu.

  Wersja oprogramowania sprzętowego 0,69fw

  • Usuwa błąd, w którym RSU nie odzyskuje siły po użyciu nieprawidłowego obrazu aplikacji urządzenia.
  • Rozwiązuje błąd w programie Agilex, gdzie w trybie bifurcation 2x8 refclk1 nie jest obecny, ponieważ PCIe0 nie można zidentyfikować po ponownym uruchomieniu.
  • Rozwiązać przerywany błąd częściowej rekonfiguracji (PR), w przypadku zawieszenia SDM z powodu stanu wyścigu między konfiguracją a zadaniami poczty.
  • Napraw błąd, w którym użytkownik nie może ustawić adresu startowego obrazu partycji w PFG dla pamięci flash QSPI GD25LM512.
  • Napraw błędy szyfrowania/odszyfrowywania na losowej długości; Napraw błąd odszyfrowywania klienta FCS w cyklu zasilania.
  • Napraw błąd funkcjonalny M20K w regionie częściowej rekonfiguracji po częściowej rekonfiguracji na urządzeniach Agilex. Model M20K, którego dotyczy problem, nie jest używany w projekcie przed częściową rekonfiguracją.
  • Napraw błąd, w którym partycje blokowe są ponownie rozmiary, jeśli zawierają pliki binarne.

  Prosimy również o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

   

   

  Rozdzielczość

  Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe urządzenia z poniższych łączy:

  Uwaga:

  • Poprawki należy nakładać na oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Pro Edition oraz programatora i narzędzia Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  • Ponowna kompilacja nie jest wymagana.

  • Wszystkie pliki programowania należy ponownie utworzyć.

   • Uruchom ponownie generację lub konwersję pliku programowania za pomocą generatora plików programistycznych Intel® Quartus® Prime.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™
  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.