Identyfikator artykułu: 000092448 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 06-10-2022

Dlaczego porty o_clk_rec_div i o_clk_rec_div64 są niewłaściwie ograniczone podczas badania raportów timingów Intel® FPGA IP wielopoziomowej cewki F-Tile?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.3 pliki .sdc wygenerowane dla wielopoziomowej sieci F-tile Intel® FPGA IP niewłaściwie ograniczają porty o_clk_rec_div i o_clk_rec_div64 . Te niewłaściwe ograniczenia mogą prowadzić do awarii funkcjonalnych podczas korzystania z tej własności intelektualnej (IP).

  Właściwa częstotliwość dla o_clk_rec_div64 (podana jako rx_clkout w raportach timingów) wynosi 161,1328125 MHz dla projektów 10 G i 40 G oraz 402,83203125 MHz lub 415,0390625 MHz w przypadku innych częstotliwości.

  Właściwa częstotliwość dla o_clk_rec_div (podana jako rx_clkout2 w raportach timingów) wynosi 156,25 MHz dla 10 G, 312,5 MHz dla projektów 40G i 390,625 MHz dla innych szybkości.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, możliwe jest zastąpienie ograniczeń na poziomie IP poprzez zdefiniowanie nowych ograniczeń okresu zegara w pliku ograniczeń projektowych Synopsys (SDC) najwyższego poziomu.

  W poniższym przykładzie zegary *rx_pld_pcs_clk_ref i *rx_user_clk_ref są przesuwne tak, aby częstotliwości rx_clkout i rx_clkout2 były wyprowadzone w czysty sposób.
  Zegary te są głównymi zegarami dla rx_clkout i rx_clkout2.

  • ustawić clk_target [get_clock_info —targets IP_INST[0].hw_ip_top|dut|eth_f_0|rx_pld_pcs_clk_ref|ch23]
  • create_clock -add -period 2.095 -name IP_INST[0].hw_ip_top|dut|eth_f_0|rx_pld_pcs_clk_ref|ch23 $clk_target
  • ustawić clk_target [get_clock_info —targets IP_INST[0].hw_ip_top|dut|eth_f_0|rx_user_clk_ref|ch23]
  • create_clock -add -period 2.226 -name IP_INST[0].hw_ip_top|dut|eth_f_0|rx_user_clk_ref|ch23 $clk_target

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGA z serii I

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.