Identyfikator artykułu: 000092546 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 02-11-2022

Dlaczego konfiguracja AVSTx8 nie działa w przypadku urządzeń Intel® Agilex™ podczas korzystania z zaszyfrowanego bitstreamu?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Konfiguracja Intel® Agilex™ urządzeń AVSTx8 może nie działać sporadycznie podczas korzystania z zaszyfrowanego bitstreamu.

  Zachowanie było spowodowane warunkiem wyścigu, który był przyczyną błędów niedopasowania SHA. Problem został po raz pierwszy znaleziony w wersji 21.4 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Rozdzielczość

  Ten problem został rozwiązany za pomocą poprawek do najnowszych wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Uaktualnij do najnowszej poprawki oprogramowania sprzętowego menedżera urządzeń dla Intel® Quartus® oprogramowania Prime Pro Edition z poniższego artykułu dotyczącego wiedzy:

  Jakie jest najnowsze oprogramowanie sprzętowe urządzenia do urządzeń Intel® Agilex™ i Intel® Stratix®10?

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™
  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.