Identyfikator artykułu: 000092558 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-10-2022

Dlaczego przykład projektu dla pakietu dynamicznej rekonfiguracji cewki F Intel® FPGA IP nie działa w sprzęcie z włączoną wewnętrzną funkcją pętli szeregowej?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.2 przykład projektu pakietu dynamicznej rekonfiguracji cewki F Intel® FPGA IP nie będzie działać prawidłowo na sprzęcie z włączoną wewnętrzną funkcją pętli szeregowej.

  Problem ten dotyczy wszystkich wariantów FGT przykładu projektu, niezależnie od rodzaju własności intelektualnej (IP).

  Rozdzielczość

  Aby obejść ten problem w sprzęcie, najpierw wykonaj następujące kroki, aby potwierdzić, że przykład projektu działa w wewnętrznym trybie pętli szeregowej:

  1.) Przejdź do katalogu projektów /hardware_test_design/hwtest/src.

  2.) Otwórz plik parametr.tcl i sprawdź, czy parametr "loopback mode" jest ustawiony na 1, jak pokazano poniżej:

  zestaw loopback_mode 1

  3.) Jeśli parametr nie jest ustawiony na 1, przykład projektu działa w trybie zewnętrznej pętli zwrotowej i to rozwiązanie nie ma zastosowania. Jeśli parametr jest ustawiony na 1, przejdź tak, jak pokazano poniżej:

  4.) Przejdź do katalogu projektowego /hardware_test_design/hwtest/testy

  5.) W przypadku wariantów Ethernet otwórz plik ftile_eth_dr_test.tcl .
  W przypadku wariantów CPRI otwórz plik ftile_cpri_dr_test.tcl .
  W przypadku wersji Direct Phy otwórz plik ftile_dphy_dr_test.tcl .
  Niezależnie od wariantu obejście pozostaje takie samo.

  6.) Znajdź i zmień następujące wiersze:

  Z
      jeśli {$loopback_mode == 1} {
  set_ilb $NUM_CHANNELS 1
  } inaczej {
  #set_ilb $NUM_CHANNELS 0
  }

      
  Do
     jeśli {$loopback_mode == 1} {
  set_ilb $NUM_CHANNELS 0
  }

  7.) Zapisz plik.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.
   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™ z serii F
  Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGA z serii I

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.