Identyfikator artykułu: 000092639 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 18-10-2022

Dlaczego programowanie urządzeń Intel® MAX® 10 o gęstości 10 M02 nie działa z komunikatem Error(209012): Operacja nie powiodła się?

Środowisko

 • Oprogramowanie projektowe Intel® Quartus® Prime
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w Intel® Quartus® Prime Programmer w wersji 20.1 i nowszej, ten błąd może występować podczas programowania urządzenia 10M02 Intel® MAX® 10 z plikiem POF lub JAM/JBC:

  Błąd (209012): operacja nie powiodła się

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, użyj Intel® Quartus® Prime Programmer w wersji 19.1, aby zaprogramować urządzenie 10M02 i wygenerować plik JAM/JBC.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus®.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy Intel® MAX® 10 FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.