Identyfikator artykułu: 000092736 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 26-10-2022

Dlaczego status sygnału rx_ready nie jest wysoki, gdy dynamiczna rekonfiguracja z dużych prędkości (>6G) do niskich prędkości (< = 6G) jest wykonywana w przykładzie projektu wieloprocesory CPRI?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.3 sygnał stanu rx_ready nie osiągnie wysokiego poziomu w przykładzie projektu CPRI Multirate podczas dynamicznej rekonfiguracji z wysokich prędkości (>6G) na niskie prędkości (< = 6G).

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.3, gdy dynamicznie rekonfigurujesz szybkość CPRI z szybkiego wariantu (>6G) na wariant o niskiej prędkości (< = 6G), wykonaj poniższe czynności.

  1. Pobierz skrypt obejścia "ftile-cpri-dr-test.tcl"
  2. Przejdź do /hardware_test_design/hwtest/
  3. Wymień plik "ftile_cpri_dr_test.tcl" pobranym plikiem.

  Główne zmiany w skrypcie obejścia to dwa polecenia dostępu atrybutu FGT, które są dostępne w szybkościach 6 Gb/s i niższych CPRI:

  • CPI_assert_req 0 $RESET_LANE($lane_number)
  • CPI_assert_req 0 $SET_MODE_BYPASS($lane_number)

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel Quartus Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGA z serii F
  Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGA z serii I

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.