Zasoby pomocy technicznej dotyczące pobierania i instalacji

Pobieranie i instalowanie oprogramowania Intel® FPGA

Pobierasz oprogramowanie z Centrum pobierania. Dostępnych jest kilka opcji pobierania oprogramowania, aktualizacji oprogramowania i dodatkowej obsługi urządzeń. Wybrana metoda zależy od szybkości pobierania, wymagań projektowych i metody instalacji.

Dowiedz się więcej o:

Jeśli chcesz mieć kompletny pakiet oprogramowania Intel FPGA i obsługę urządzeń dla wszystkich obsługiwanych rodzin, powinieneś użyć .tar lub .iso formatów. Jeśli chcesz pobrać wybrane elementy oprogramowania, dodatkowe oprogramowanie lub dodatkową obsługę urządzeń, powinieneś użyć poszczególnych plików wykonywalnych.

Nuta: Jeśli używasz 64-bitowego systemu operacyjnego Linux*, musisz zainstalować pewne biblioteki 32-bitowe, aby uruchomić oprogramowanie ModelSim-Intel FPGA Edition. Szczegółowe informacje można znaleźć w wymaganiach wstępnych dotyczących oprogramowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z:

Ustawianie zmiennych środowiskowych

Proces instalacji oprogramowania inicjuje zmienne środowiskowe. Zmienne te można modyfikować za pomocą Panelu sterowania systemu Windows lub edytując ustawienia środowiska powłoki systemu Linux w celu optymalizacji wydajności systemu. Dowiedz się więcej o:

Licencjonowania

Aby uzyskać szczegółową pomoc dotyczącą licencjonowania oprogramowania Intel FPGA, zobacz:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.