Pliki BSDL rodziny urządzeń Cyclone® IV

Przeglądaj pliki języka opisu boundary-scan description (BSDL) według określonych urządzeń i wybierz odpowiedni pakiet urządzenia. Możesz użyć tego samego pliku BSDL, niezależnie od szybkości i temperatury. W przypadku pakietów UBGA należy użyć tych samych plików BSDL, co pakiety FBGA.

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c"],"AND":["etm-081db853a9a148959ca49c264f8ee5be","etm-21F73117-B79E-4051-9DAB-60D327A7E65B"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653163","resultPerPage":50.0,"filters":[{"facetId":"@stm_10309_pl","field":"stm_10309_pl","type":"specific","basePath":"Technology","displayName":"Technology","deprecated":false,"rootFilter":"","position":0},{"facetId":"fpgadevicefamily","type":"fpgadevicefamily","deprecated":true,"name":"fpgadevicefamily","position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-21F73117-B79E-4051-9DAB-60D327A7E65B","etm-081db853a9a148959ca49c264f8ee5be"],"cardView":false,"defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Data","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Wersja","width":135,"selected":true}]}

Uwaga do tabeli:

1 Pliki BSDL są składnią zaznaczoną przy użyciu następujących narzędzi:

  1. Technologie JTAG
  2. Asset Intertech – Technologie Agi technologies
  3. Core podstawówka
  4. Goepel w wersji elektronicznej
  5. Systemy Temento

Informacje na temat testowania granic skanowania można znaleźć na stronie pomocy technicznej Intel BSDL.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.