Symbole schematu Intel® FPGA

Schemat Symbole Cadence Capture WNP i oprogramowanie konceptu Allezują DE-HDL

{"collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-1ecda0e93fac45f99499b7dbee09ddaf","etm-33233529087e4a30ae53bd237c7ff622"],"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c"],"AND":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653154","resultPerPage":50.0,"filters":[{"facetId":"fpgadevicefamily","type":"fpgadevicefamily","deprecated":true,"name":"fpgadevicefamily","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Data","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Wersja","width":135,"selected":true}]}

Instrukcje dotyczące pobrania plików symboli schematu:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku .zip lub .olb.
  2. Wybierz opcję Zapisz łącze jako...
  3. Pojawi się okno, w którym plik zostanie zapisany w lokalizacji na lokalnym komputerze.
  4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij Zapisz, by pobrać plik.

Informacje na temat testowania granic skanowania można znaleźć na stronie pomocy technicznej Intel BSDL .

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.