Przegląd schematu Intel® FPGA — arkusze

Intel® FPGA zawiera arkusze przeglądów schematów, które pomogą Ci zapoznać się ze schematem i przestrzegać wytycznych firmy Intel. Arkusze te są oparte na odpowiednich Wytycznych połączeń pinowych urządzenia i innych referencyjnych Intel FPGA dokumentacji mającej zastosowanie do połączeń PIN na poziomie płyty głównej, które należy uwzględnić przy finalizacji schematu. Arkusze przeglądów schematów są połączone w poniższych tabelach, aby pobrać je w formacie dokumentu programu Microsoft* Office Word.

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c"],"AND":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-8f6fc0d61b3d4e57810103d6dc6bab78"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653175","resultPerPage":50.0,"filters":[{"facetId":"fpgadevicefamily","type":"fpgadevicefamily","deprecated":true,"name":"fpgadevicefamily","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-8f6fc0d61b3d4e57810103d6dc6bab78"],"cardView":false,"defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Data","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Wersja","width":135,"selected":true}]}

If you have questions, you can find the available support options at Intel® Customer Support. Intel customers with Intel® Premier Support can find training and help topics at Intel® Premier Support.

You can also search the Intel® Community to ask and answer questions about the FPGAs and Programmable Solutions family of products.

Informacje na temat testowania granic skanowania można znaleźć na stronie pomocy technicznej Intel BSDL.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.