Modele SPICE dla układów Intel® FPGA

Zestawy SPICE umożliwiają przeprowadzanie symulacji na poziomie systemu dla różnych konfiguracji korzystających z układów INTEL FPGA. Zestawy SPICE zapewniają modele, które obsługują szeroką gamę funkcji I/O w procesie, napięciu i temperaturze (PVT). Każdy zestaw SPICE zawiera następujące informacje:

  • Modele bibliotek tranzystorów i komórek logicznych szyfrowanych
  • Modele obwodów bufora wejścia/wyjścia dla pojedynczych i różnicowych wejść/wyjść
  • Pojedyncze i różnicowe przykładowe decki SPICE
  • Podręcznik użytkownika opisujący użycie modelu

W tabeli 1 wyjaśniono konwencję numerowania wersji plików używaną do pobierania modeli urządzeń na tej stronie.

Tabela 1. Konwencja numeracji zmian plików modeli urządzeń

Poprawki plików

Opis

0.x krzem i plik w rozwoju
1.x dane pliku pre-krzemowego tylko z modelu krzemowego

Modele są oznaczone jako "Wstępne" i nie były skorelowane z fizycznym działaniem urządzenia.

Plik 2.x skorelowany z rzeczywistymi pomiarami krzemu

Modele są oznaczone jako "skorelowane" i zostały skorelowane z fizycznym działaniem urządzenia.

3.x dojrzały produkt, bez dalszych zmian

Modele są oznaczone jako "Ostateczne" i zostały skorelowane z fizycznym działaniem urządzenia. Nie będą planowane żadne zmiany w modelach.

Pobierz modele urządzeń

Aby pobrać modele urządzeń, przeczytaj warunki licencjonowania i kliknij łącza modelu urządzenia w poniższej tabeli.

Przeczytałem i akceptuję warunki licencji.

Tabela 2a. Modele urządzeń dla we/wy ogólnego przeznaczenia i pinów LVDS

Rodzina urządzeń

Część
Numer
Przedrostek

Urządzenie
Model
Typ

Model urządzenia

Model
Rewizja

Ostatni
Modele
Aktualizacja

Intel® Arria® 10

EP10A

I/O — Streszczenie HSPICE

LVDS I/O - arria10_gpio_model_v3p0.zip

3V I/O - arria10_gpio_3vio_model_v3p0.zip

3.0

3.0

10/2017

10/2017

Arria® V GX/GT

5AGX, 5AGT

I/O — Streszczenie HSPICE

arria5_Prelim_gpio_model_v0p3.zip

0.3

05/2013

Arria® II GZ

EP2AGZ

I/O — Streszczenie HSPICE

gpio_model.ziparria2gz_

3.0

12/2010

Arria® II GX

EP2AGX

I/O — Streszczenie HSPICE

arria2gx_gpio_model.zip

3.0

12/2009

Intel® Cyclone® 10 GX

10CX

I/O — Streszczenie HSPICE

LVDS I/O - cyclone10gx_gpio_model_v3p0.zip

3V I/O - cyclone10gx_gpio_3vio_model_v3p0.zip

3.0

3.0

10/2017

10/2017

Intel® Cyclone® 10 LP

10CL

I/O — Streszczenie HSPICE

cyclone10lp_gpio_model.zip

3.0

10/2017

Cyklon® V

5C

I/O — Streszczenie HSPICE

cyclone5_gpio_model_v2p0.zip

2.0

08/2015

Cyklon® IV

EP4CGX

I/O — Streszczenie HSPICE

cyclone4_gpio_model_v1p0.zip

1.0

10/2010

Cyklon® III

EP3C

I/O — Streszczenie HSPICE

cyclone3_gpio_model.zip

1.0

03/2008

Cyklon® II

EP2C

I/O — Streszczenie HSPICE

cyclone2_gpio_model.zip

3.0

01/2006

Cyklon®

EP1C

I/O — Streszczenie HSPICE

cyclone_gpio_model.zip

1.1

04/2003

Intel® MAX® 10

10 mln

I/O — Streszczenie HSPICE

ADC HSPICE

max10_gpio_model_v3p0.zip

max10adc_spicemodel.zip

3.0

3.0

11/2017

11/2017

MAKS® V

5 mln

I/O — Streszczenie HSPICE

max5_gpio_model.zip

1.0

12/2010

MAKS® II

EPM

I/O — Streszczenie HSPICE

max2_gpio_model.zip

2.0

12/2004

Intel® Stratix® 10

GX, SX, MX i TX

I/O — Streszczenie HSPICE

LVDS IO - stratix10-gpio-model-v3p0.zip NOWOŚĆ

3V IO - stratix10-gpio-3vio-encrypted-hspice-model-v3p0.zip NOWOŚĆ

3.0

3.0

3/2019

3/2019

Stratix® V

5S

I/O — Streszczenie HSPICE

stratix5_gpio_model_v1p0.zip

1.0

04/2013

Stratix® IV

EP4S

I/O — Streszczenie HSPICE

stratix4_gpio_model.zip

1.0

12/2009

Stratix® III

EP3S

I/O — Streszczenie HSPICE

stratix3_gpio_model.zip

1.0

04/2008

Stratix® II GX

EP2SGX

I/O — Streszczenie HSPICE

stratix2gx_gpio_model.zip

1.0

08/2006

Stratix® II

EP2S

I/O — Streszczenie HSPICE

stratix2_gpio_model.zip

4.0

12/2005

Stratix® GX

EP1SGX

I/O — Streszczenie HSPICE

stratix_gpio_model.zip
(Układy FPGA Stratix GX mają ten sam model HSPICE co układy FPGA Stratix)

1.2

01/2003

Stratix®

EP1S

I/O — Streszczenie HSPICE

stratix_gpio_model.zip

1.2

01/2003

Aby pobrać modele urządzeń, przeczytaj warunki licencji wymienione powyżej.

Tabela 2b. Modele urządzeń dla pinów nadawczo-odbiorczych

Rodzina urządzeń

Część
Numer
Przedrostek

Urządzenie
Model
Typ

Model urządzenia

Model
Rewizja

Ostatni
Modele
Aktualizacja

Intel® Stratix® 10 L-Tile

10SL

Transceiver —IBIS-AMI

Prośba do zespołu pomocy technicznej

1.8

11/2016

Intel® Arria® 10 GX/GT

10AX

Transceiver —IBIS-AMI

Transceiver — Synopsys HSPICE

Prośba do zespołu pomocy technicznej

Prośba do zespołu pomocy technicznej

2.0

1.0

10/2016

02/2015

Arria® V GX/SX/GT/ST

5AGX
5ASX
5AGT
5AST

Transceiver — Synopsys HSPICE

arria5gxgtsxst_hssi_hspice_models_v1p0.zip

1.0

05/2014

Arria® V GX/GT

5AGX
5AGT

Transceiver —IBIS-AMI

arria5gxgt_Preliminary_hssi_ibis_ami_models_v0p2.zip

0.2

12/2013

Arria® V GZ

5AGZ

Transceiver — Synopsys HSPICE

Transceiver —IBIS-AMI

arria5gz_hssi_hspice_models_v1p0.zip

arria5gz_hssi_ibis_ami_models_v1p0.zip

1.0

1.0

09/2012

09/2012

Arria® II GX

EP2AGX

Transceiver — Synopsys HSPICE

Transceiver —IBIS-AMI

arria2gx_hssi_hspice_models_v1p0.zip

arria2gx_hssi_ibis_ami_models_v0p6.zip

1.0

0.6

01/2011

05/2011

Arria® GX

EP1AGX

Transceiver — Synopsys HSPICE

arriagx_hssi_hspice_models_kit_v2p0.zip

2

04/2008

Cyklon® IV GX

EP4CGX

Transceiver — Synopsys HSPICE

cyclone4gx_hssi_hspice_model_v1p0.zip

1.0

05/2014

Cyclone® V GX/SX/GT/ST

5CGX
5CSX
5CGT
5CST

Transceiver — Synopsys HSPICE

cyclone5gxsxgtst-hssi-hspice-model-v1p1.zip

1.1

07/2017

Cyklon® V GX/GT

5CGX
5CGT

Transceiver —IBIS-AMI

cyclone5gxgt_hssi_ibis_ami_models_v1p3.zip

1.3

01/2015

Intel® Cyclone® 10 GX

10CX

Transceiver —IBIS-AMI

Prośba do zespołu pomocy technicznej

1.0

10/2017

Stratix® V GX/GS

5SGX, 5SGS

Transceiver — Synopsys HSPICE

Transceiver —IBIS-AMI

stratix5gx_hssi_hspice_models_v1p0.zip

stratix5gx_hssi_ibis_ami_models_v2p71.zip

1.0

2.7.1

05/2014

02/2015

Stratix® V GT

5SGT

Transceiver — Synopsys HSPICE

Transceiver —IBIS-AMI

s5gt_hssi_hspice_model_v0p1.zip

stratix5gt_hssi_ibis_ami_models_v0p2.zip

0.1

0.2

07/2013

07/2013

Stratix® IV GT

EP4SGT

Transceiver — Synopsys HSPICE

Transceiver —IBIS-AMI

stratix4gt_hssi_hspice_models_kit_v1p0.zip

stratix4gt_hssi_ibis_ami_models_v0p5

1.0

0.5

12/2009

07/2013

Stratix® IV GX

EP4SGX

Transceiver — Mentor Hyperlynx

Transceiver — Synopsys HSPICE

Transceiver — Agilent ADS

Transceiver —IBIS-AMI

stratix4gx_hssi_eldo_model_v1p0.zip

stratix4gx_hssi_hspice_models_kit_v1p0.zip

stratix4gx_hssi_ads_models_kit_v1p0.zip

stratix4gx_hssi_ibis_ami_models_v0p6.zip

1.0

1.0

1.0

0.6

01/2010

12/2009

12/2009

07/2013

Stratix® II GX

EP2SGX

Transceiver — Mentor Hyperlynx

Transceiver — Agilent ADS

Transceiver—Cadence Allegro PCB SI

Transceiver — Synopsys HSPICE

s2gx_mgc_kit_a1_5_for_HL77_and_HL80.zip

stratix_ii_gx_ver1p01_user.zip

Cadence_SIIGX_Kit_0p3.zip

stratix2gx_hssi_hspice_models_kit_v0p2.zip

1.5

1.01

1.0

0.2

10/2010

07/2008

01/2008

03/2007

Stratix® GX

EP1SGX

Transceiver

Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Intel
reprezentatywny do uzyskania modeli transceiver

-

-

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.