Modele IBIS dla urządzeń Intel® FPGA

Specyfikacja informacji o buforze wejściowym/wyjściowym (IBIS) to standard modelowania urządzeń opracowany w 1993 roku przez konsorcjum firm z branży projektowania elektronicznego. IBIS umożliwia rozwój modeli urządzeń, które zachowują zastrzeżony charakter projektów układów scalonych, a jednocześnie zapewniają bogate w informacje modele do analizy integralności sygnału i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Modele IBIS dla urządzeń Intel obsługują szeroką gamę funkcji I/O i obejmują minimalne, typowe i maksymalne warunki procesu, napięcia i temperatury. Informacje zawarte w plikach IBIS są przeznaczone wyłącznie do celów modelowania i nie są gwarantowane.

Przeczytaj instrukcje dostępne w podręczniku użytkownika IBIS każdego urządzenia, aby dowiedzieć się, jak używać modeli IBIS w symulacjach. Modele IBIS dla dojrzałych urządzeń Intel zawierają modele IBIS dla urządzeń, których firma Intel nie zaleca już jako produktów do projektowania.

Modele IBIS dla urządzeń Intel

Rodzina urządzeń

Numer części zaczyna się od

Lista modeli1

Wartości RLC pakietu2

IBIS Model3

Ostatnia aktualizacja modelu IBIS3

Intel® Agilex™ AG modele agilex.xlsx agilex rlc.xlsx agilex.zip Lipiec 23, 2020
Intel® Arria® 10 10A arria10 modeli.xls arria10 rlc.xls arria10.zip Marzec 13, 2018
Arria® V 5A arria5 modeli.xlsx arria5 rlc.xlsx arria5.zip Luty 05, 2018
Cyklon® III EP3C modele cyclone3.xls cyklon3 rlc.xls cyklon3.zip Lip 24, 2009
Cyklon® III LS EP3CLS modele cyclone3ls.xls cyclone3ls rlc.xls cyclone3ls.zip Gru 7, 2009
Cyklon® IV EP4C modele cyclone4.xls cyklon4 rlc.xls cyklon4.zip Lip 16, 2010
Cyklon® V 5C modele cyclone5.xls cyklon5 rlc.xls cyklon5.zip Marzec 20, 2020
Intel® Cyclone® 10 GX 10CX modele cyclone10gx.xls cyclon10gx rlc.xls cyklon10gx.zip 15 marca 2018
Intel® Cyclone® 10 LP 10CL modele cyclone10lp.xls cyclone10lp rlc.xls cyklon10lp.zip Sierpnia 1, 2017
MAKS® 3000A EPM3 modele max3000a.xls max3000a rlc.xls max3000a.zip Paź 28, 2005
MAKS® 7000AE EPM7 modele max7000ae.xls max7000ae rlc.xlsmax7000ae rlc.xls max7000ae.zip Paź 28, 2005
MAKS® V 5 mln max5 modeli.xls max5 rlc.xls max5.zip Luty 05, 2018
Intel® MAX® 10 10 mln max10 modeli.xls max10 rlc.xls max10.zip Kwiecień 28, 2016
Stratix® IV EP4S modele stratix4.xls stratix4 rlc.xls stratix4.zip Wrz 9, 2009
Stratix® V 5S modele stratix5.xlsx stratix5 rlc.xls stratix5.zip Luty 05, 2018
Intel® Stratix® 10 GX, SX, MX i TX modele stratix10.xls stratix10 rlc.xls stratix10.zip 20 marca 2020

Urządzenia konfiguracyjne

KPE

epcqa_models.xls

-

epcq4a.zip

epcq16a.zip

epcq32a.zip

epcq64a.zip

epcq128a.zip

Grudnia 13, 2017

Grudnia 13, 2017

Grudnia 13, 2017

Grudnia 13, 2017

Grudnia 13, 2017

Notatki:

  1. Pliki w tej kolumnie pokazują obsługiwane modele IBIS. Aktualizacje tej kolumny nie będą odzwierciedlane w dniu podanym w kolumnie "Ostatnia aktualizacja modelu IBIS". Znacznik Update wskazuje, że plik został ostatnio zaktualizowany.
  2. Pliki w tej kolumnie pokazują wartości rezystancji, indukcyjności i pojemności dla różnych pakietów. Aktualizacje tej kolumny nie będą odzwierciedlane w dniu podanym w kolumnie "Ostatnia aktualizacja modelu IBIS". Znacznik Update wskazuje, że plik został ostatnio zaktualizowany.
  3. Te trzy kolumny są ze sobą powiązane. W każdym wierszu kolumna "Ibis Model Revision" pokazuje wersję modelu IBIS zawartą w pliku zip kolumny "Model IBIS", podczas gdy kolumna "Ostatnia aktualizacja modelu IBIS" odpowiada dacie przesłania pliku zip.

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z pomocą techniczną, aby znaleźć dostępne opcje pomocy technicznej, logując się do swojego profilu My Intel, a następnie kliknij pomoc techniczną firmy Intel.

Możesz także przeszukać społeczność Intel®, aby zadawać pytania dotyczące rodziny układów FPGA i rozwiązań programowalnych oraz odpowiadać na nie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.