Biblioteki śladów PCB dla narzędzi graficznych Mentor

Bibliotek footprintów podanych w Tabeli 1 można używać do projektowania płytek drukowanych za pomocą narzędzi do projektowania grafiki Mentor graphics® PCB.

Tabela 1. Biblioteki śladów PCB dla narzędzi graficznych Mentor

Nazwa pliku Pobierz rozmiar pliku
Mentor Graphics Expedition Tool Footprint (informacje o pakiecie fizycznym) Biblioteka mentor_expedition.zip 1,36 MB
Mentor Graphics PADS Tool Footprint Library mentor_pads.zip 108 KB

Odwiedź profil partnera Mentor Graphics Access, aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Mentor Graphics.

If you have questions, you can find the available support options at Intel® Customer Support. Intel customers with Intel® Premier Support can find training and help topics at Intel® Premier Support.

You can also search the Intel® Community to ask and answer questions about the FPGAs and Programmable Solutions family of products.

Informacje na temat testowania skanowania granic można znaleźć na stronie pomocy technicznej Intel BSDL.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.