Narzędzie do rozwiązywania problemów z konfiguracją FPGA

Za pomocą tego narzędzia do rozwiązywania problemów można zidentyfikować możliwe przyczyny nieudanej próby konfiguracji układu FPGA. Chociaż to narzędzie do rozwiązywania problemów nie obejmuje wszystkich możliwych przypadków, identyfikuje większość problemów napotkanych podczas konfiguracji. To narzędzie do rozwiązywania problemów można uzupełnić o bazę danych Intel® FPGA Knowledge Database, aby pomóc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemu z konfiguracją.

Jaki jest problem z konfiguracją?

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.