Intel® FPGA przykłady projektów

Przykłady projektów Intel® zapewniają wydajne rozwiązania dla typowych wyzwań projektowych. Projekty te mogą być wykorzystywane jako punkt wyjścia do tworzenia z unikatowym systemem i są dostępne przy użyciu wielu funkcji, takich jak filtry, funkcje arytmetyczne, wykrywanie / korekcja błędów, modulacja / demodulacja oraz przetwarzanie wideo i obrazu.

Przykłady projektów są również dostępne w Sklepie projektów dla ® FPGAs i RocketBoards.org Intel®.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.