FPGA Design Store

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275"],"AND":["etm-85359f0a0aab4fb7aa2d7721c3203376","etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-574F5893-BC26-4668-8CED-26EDF2A6D05D"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"715407","resultPerPage":25.0,"filters":[{"facetId":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Rodzina urządzeń FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","rootPath":["Primary Content Tagging","Układy Intel® FPGA","Urządzenia programowalne Intel®"],"position":0},{"facetId":"guidetmC45C4CC2C6A04CAB85DF3BE4B8A034CB","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Wersja Intel Quartus Prime","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmC45C4CC2C6A04CAB85DF3BE4B8A034CB","rootPath":["Primary Content Tagging","Układy Intel® FPGA","Oprogramowanie Intel® Quartus®","Oprogramowanie projektowe Intel® Quartus® Prime"],"position":1},{"facetId":"guidetm0610F650535A4D13951177D628DAE329","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Zestaw deweloperski do FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm0610F650535A4D13951177D628DAE329","rootPath":["Primary Content Tagging","Układy Intel® FPGA","Zestawy deweloperskie Intel® FPGA"],"position":2},{"facetId":"guidetm5203BAD641A146288EA061D522BFD990","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Kategoria rdzeni IP","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm5203BAD641A146288EA061D522BFD990","rootPath":["Primary Content Tagging","Układy Intel® FPGA","Własność intelektualna Intel® FPGA"],"position":3},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-85359f0a0aab4fb7aa2d7721c3203376","etm-574F5893-BC26-4668-8CED-26EDF2A6D05D"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","additionalQueryCoveo":"(@type\u003dDesignExample)","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Data","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Wersja","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true}

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.