Portal aktualizacji płyty głównej oparty na procesorze Nios® II z EPCQ

Zalecane dla:

 • Urządzenie: Cyclone® V

 • Quartus®: w wer. 15.1

author-image

Według

W tym przykładzie projektowym jest projekt portalu web-server based Board Update Portal (BUP), który zawiera procesor Nios II oraz Intel® FPGA IP do kontroli dostępu do multimediów Potrójnej Prędkości Ethernet (MAC). Przykład projektu wdraża podstawowe funkcje zdalnej konfiguracji w systemach opartych na Nios II z EPCQ dla urządzenia Cyclone® V E FPGA.

Projekt może otrzymać adres IP z dowolnego serwera DHCP i obsługiwać stronę internetową z pamięci flash na płycie głównej do dowolnego komputera hosta w tej samej sieci. Strona internetowa umożliwia przesyłanie nowych projektów FPGA sprzętu użytkownika i oprogramowania użytkownika. Jednocześnie można również uruchomić rekonfigurację z obrazu fabrycznego na obraz użytkownika za pomocą strony internetowej.

Korzystanie z tego przykładu projektu

Projekt ten jest oparty na zestawie programistycznym Cyclone V E FPGA. Aby uruchomić ten przykład, pobierz pakiet instalacyjny ze sklepu Intel FPGA projektowania. Aby uruchomić projekt, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w przewodniku referencyjnym.

Jeśli nie udało Ci się uruchomić przykładu projektu, zapoznaj się z fta w celu debugowania i znalezienia możliwej przyczyny. Jeśli chcesz przenieść projekt na inne zestawy programistyczne, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi migracji projektu, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Specyfikacje projektowe

Projekt zawiera następujące komponenty:

 • Kontroler pamięci szeregowej flash Altera®
 • pętla Altera zamknięta w fazie (PLL)
 • Altera zdalna aktualizacja
 • JTAG UART
 • Procesor Nios II drugiej generacji
 • Pamięć wbudowana (RAM lub ROM)
 • PIO (równoległe we/wy)
 • Kontroler resetowania
 • Kontroler DMA Scatter-Gather
 • Urządzenia peryferyjne z identyfikatorem systemowym
 • Sieć Ethernet potrójnej prędkości

Schemat blokowy

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.