Przykład projektowania channelizerów

Zalecane dla:

  • Urządzenie: Stratix® V GX

  • Urządzenie: wersja 17.1

author-image

Według

W tym przykładzie pokazano wdrożenie przez Open Computing Language (OpenCL™) projektu channelizera w programie Intel® FPGAs. Channelizer łączy bank filtra polyscreense (PFB) z szybką transformacją Fourier (FFT), aby zmniejszyć wpływ przecieku spektralnego na powstały zakres częstotliwości.

Podstawowe jądra tego testu porównawczego (fft1d, filtr, reorder) są zaprojektowane tak, aby działać w sposób streamingowy, wykorzystując rozszerzenie kanałów firmy Intel do standardu OpenCL. Channelizer akceptuje osiem rzeczywistych próbek strumieniowych do etapu PFB i produkuje osiem złożonych koszy FFT na cykl zegara.

Wydajność channelizer

Funkcje

  • Wzór projektowania okien Zgłoś się
  • Jądra pojedynczego elementu roboczego
  • Kanały jądra do jądra

Pobrań

Przykład projektu zawiera kod źródłowy urządzenia OpenCL (.cl) oraz aplikacji hosta. W celu kompilacji aplikacji hosta pakiet Linux* zawiera plik Makefile, a pakiet Windows* zawiera projekt Microsoft* Visual Studio 2010.

Następujące pliki do pobrania są podane dla tego przykładu:

Użytkowanie tego projektu podlega i podlega warunkom umowy licencyjnej na projekt referencyjny sprzętu.

Wymagania dotyczące oprogramowania i sprzętu

Ten przykład projektu wymaga następujących narzędzi:

  • oprogramowanie Intel FPGA wersji 17.1 lub nowszej
  • Intel FPGA SDK dla OpenCL™ wersji 17.1 lub nowszej
  • W systemie Linux: GNU Make i gcc
  • W systemie Windows: Microsoft Visual Studio 2010

Aby pobrać narzędzia do projektowania produktów Intel®, odwiedź stronę pobierania OpenCL. Wymagania dotyczące odpowiedniego systemu operacyjnego są takie same jak wymagania zestawu SDK Intel FPGA dla OpenCL.

W tym przykładzie projektu przedstawiono wstępnie skompilowane pliki binarne urządzeń OpenCL dla następujących płyt głównych OpenCL:

Wizualizacja wyjścia channelizera

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc. użytymi za zgodą Khronos.

* Produkt jest oparty na opublikowanej specyfikacji Khronos i przeszedł proces testowania zgodności Khronos. Aktualny status zgodności można znaleźć na stronie www.khronos.org/conformance.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.