Alternatywne metody rozruchu Nios® II

author-image

Według

Przykład projektu alternatywnych Nios II metod rozruchowych zawiera dwa przykłady oprogramowania niestandardowych kopiarów rozruchowych dla procesora Nios II. Przykłady oprogramowania są zaprojektowane tak, aby działać na przykładzie standardu sieci Nios II Ethernet. AN458: Alternative Nios II Boot Methods (PDF) opisuje szczegóły dwóch kopiarek rozruchowych.

Zaawansowany boot Cokopa

Przykład zaawansowanego rozruchu ma zapewnić dodatkowe funkcje w stosunku do domyślnego Nios II rozruchu. Obsługuje dwa osobne obrazy rozruchowe przechowywane w cfi lub urządzeniach flash EPCS. Przykład oprogramowania jest zapisany w języku C i jest mocno komentowany, co ułatwia ich personalizację. Obsługuje komunikaty o statusie za pomocą JTAG UART i sprawdza błędy na danych obrazu rozruchowego. Można go uruchomić z pamięci flash CFI lub z pamięci na chipie.

Mały boot Cokopa

Przykład małego rozruchu to minimalny program, którego zadaniem jest bardzo mało pamięci programowej. Małe bloki rozruchowe obsługują tylko jeden obraz rozruchowy, nie sprawdzają błędów i nie obsługują drukowania komunikatów do JTAG UART.

Korzystanie z tego przykładu projektu

Korzystanie z tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example Agreementi podlega jej postanowień.

Wymagania sprzętowe

Przykłady oprogramowania są zaprojektowane tak, aby działać na przykładzie standardu Nios II Ethernet. Przykładowa strona Nios II Ethernet Standard w witrynie internetowej intel® zawiera pliki projektowe sprzętu dla wielu płyt programistycznych Intel® FPGA. Przejdź do strony internetowej i znajdź przykład projektu standardu Nios II Ethernet .zip, który odpowiada Twojej płycie głównej.

Powiązane łącza

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego przykładu w swoim projekcie, przejdź do:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.