Podstawowe szablony mapowane w pamięci Avalon®

author-image

Według

Dostarczone szablony zawierają moduły Verilog Avalon Memory-Mapped (MM) w pakiecie jako komponent gotowy do tworzenia SOPC. Komponent ten jest w stanie uzyskać dostęp do pamięci i udostępnia prosty interfejs, do którego można uzyskać dostęp za pomocą własnej niestandardowej logiki. Komponent jest parametryzowalny, co pozwala na kompromis z funkcjonalnością dla obszarów i optymalizacji wydajności. Możesz używać tych komponentów z dowolną rodziną urządzeń Firmy Intel® obsługiwaną przez SOPC Builder. Komponent jest oparty na technologii Verilog, dzięki czemu można dodać własną niestandardową logikę, aby stworzyć samodzielny komponent. Wystarczy użyć edytora komponentów dostępnego w programie SOPC Builder, aby stworzyć nowy komponent oparty na głównym pliku szablonu Verilog i własnym pliku źródłowym. Aby ułatwić użytkowanie, komponent wykorzystuje połączenia zwrotne Tcl, aby umożliwić automatyczne wprowadzanie zmian ustawień w środowisku GUI.

Infrastruktura połączeń systemowych obsługuje transfery seryjne i nieuszechwalne, więc dostępne są różne wyspecjalizowane komponenty. Wybierz ustawienia komponentu, które są najbardziej odpowiednie dla typów pamięci w Twoim systemie, aby uniknąć generowania nadmiernej logiki. W tabeli 1 opisano, który komponent należy użyć w zależności od wymagań systemowych.

Komponent udostępnia interfejsy sterowania i danych, dzięki którym możesz połączyć się ze swoją niestandardową logiką (zobacz rys. 1). Użyj interfejsu sterowania, aby określić informacje, takie jak adresy pamięci, długości transferu i sygnały handstransferingu. Interfejs danych dostarcza dane do lub z głównego wewnętrznego bufora za pomocą prostego protokołu wysyłania i potwierdzania.

Rys. 1. Odczyt głównego komponentu.

Rys. 2. Zapis głównego komponentu.

Zarówno elementy odczytu, jak i zapisu mają te same typy interfejsu i sygnały. Jedynym wyjątkiem jest to, że grupy podstawowe serii wymagają dodatkowego sygnału liczby serii. Ten sygnał liczby serii powiadamia strukturę połączeń systemowych i pamięć o liczbie uzyskanych dostępu sekwencyjnego. Firma Intel zaleca skonfigurowanie głównych komponentów serii tak, aby wykorzystywały maksymalną długość serii równa maksymalnej długości serii pamięci w systemie. Więcej informacji na temat zalecanych praktyk projektowych można znaleźć w podręczniku Embedded Design Handbook (PDF).

Korzystanie z tego przykładu projektu

Pobierz szablony podstawowe Avalon-MM (plik.zip).

Pobierz szablony podstawowe Avalon-MM README (plik.txt).

Użytkowanie tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example License Agreement i podlega jej postanowień.

Plik .zip zawiera wszystkie pliki sprzętowe niezbędne do odesłania przykładu, a także plik Avalon_MM_Primaries_Readme.pdf. Plik Avalon_MM_Primaries_Readme.pdf zawiera szczegółowe informacje dotyczące korzystania z szablonów we własnym projekcie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.