Przykład projektu akceleratora sprzętowego sumy kontrolnej

author-image

Według

W tym przykładzie projektu pokazano wykorzystanie komponentu sumy kontrolnej przyspieszonej sprzętowo do obliczenia sumy kontrolnej bufora danych w pamięci. Akcelerator sumy kontrolnej składa się z trzech podzespołów:

 1. Kalkulator sumy kontrolnej
 2. Host odczytu
 3. Kontroler sumy kontrolnej

Rys. 1 przedstawia schemat blokowy akceleratora sumy kontrolnej podłączony do procesora Nios® II i pamięci DDR SDRAM.

Rys. 1: schemat blokowy akceleratora sumy kontrolnej

Wszystkie komponenty zawierają interfejsy Avalon® i mogą być połączone ze sobą w celu utworzenia akceleratora sumy kontrolnej. Jeden z komponentów można zastąpić innym komponentem funkcjonalnym. Na przykład komponent kontrolera można zastąpić samodzielnie uruchamianą maszyną stanową.

W tym przykładzie kontroler jest podłączony do procesora Nios II. Procesor przekazuje komponentowi kontrolera adres podstawowy bufora pamięci i długość danych. Gdy host odczytu zapozna się z danymi, będzie stale odczytywał dane z pamięci i przekazywał je do kalkulatora sumy kontrolnej w ramach operacji sumy kontrolnej.

Kiedy obliczenia sumy kontrolnej zostały przeprowadzone na wszystkich danych, kalkulator wyda kontrolerowi prawidłowy sygnał wraz z wynikiem sumy kontrolnej. Kontroler ustawi bit DONE w rejestrze stanu, a także potwierdzi sygnał przerwań. Wynik z kontrolera należy odczytać tylko wtedy, gdy bit DONE i sygnał przerwania zostaną potwierdzone.

Ten komponent akceleratora obsługuje obliczenia sumy danych zarówno 32-bitowej, jak i 64-bitowej. Współczynnik przyspieszenia implementacji sumy kontrolnej przyspieszonej sprzętowo w porównaniu z sumą kontrolową oprogramowania wynosi do 30 w przypadku danych 32-bitowych i do 60 dla danych 64-bitowych.

Ten przykład projektu jest przeznaczony do użycia z zestawem ewaluacyjnym Nios II Embedded Evaluation Kit (NEEK), Cyclone III Edition.

Specyfikacje projektów sprzętu

Projekt zawiera następujące komponenty:

 • Procesor Nios II (szybki rdzeń Nios II/f)
 • Wysokowydajny kontroler DDR SDRAM
 • Most potoku mapowanego w pamięci Avalon
 • Licznik wydajności
 • Interwałowy
 • Równoległe we/wy (PIO) po naciśnięciu przycisku
 • LED PIO
 • JTAG-UART
 • Urządzenia peryferyjne z identyfikacją systemu
 • Kontroler sumy kontrolnej
 • Kalkulator sumy kontrolnej
 • Host odczytu

Korzystanie z tego przykładu projektu

Aby uruchomić ten przykład, pobierz altera_avalon_checksum_de.zip i rozpakowuj go na dysk twardy. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w pliku readme.doc znalezionym w pliku .zip.

Korzystanie z tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example Agreementi podlega jej postanowień.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.