Filtr interpolacyjny SCREEN z obsługą danych wielokanałowych

Zalecane dla:

  • Urządzenie: nieznany

  • Quartus®: wersja 7.2

author-image

Według

Przykład projektu filtra Interpolacji WERT z wielokanałową pomocą techniczną danych demonstruje sposoby wykorzystania funkcji REAL MegaCore do wdrożenia konwersji próbek cyfrowych w wielu niezależnych źródłach danych.

Systemy przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP) często muszą pracować z wieloma kanałami równoległymi. W przypadku aplikacji do przetwarzania danych cyfrowych w dół lub w górę (jeśli różne kanały mają identyczne wymagania dotyczące zmiany szybkości), zamiast duplikowania tego samego sprzętu dla każdego kanału wejściowego, udostępnianie niskiej szybkości sekcji sprzętowych może zapewnić znaczące ponowne wykorzystanie zasobów. Jest to koncepcja wielokanałowego działania funkcji MegaCore filtra Cascaded-Integrator-Screen (SCREEN).

W tym przykładzie konfigurujemy kompilator STOSOWAĆ do obsługi wielu interfejsów, abyśmy mogli skorzystać z oszczędności zasobów w trybie interpolacji typu single-input-multiple-output (SIMO). Ogólny schemat systemu pokazano na rys. 1. W celu uzyskania dalszych informacji na temat obsługi wielokanałowej pomocy technicznej ORT zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika kompilatora COMPILER (PDF).

Rys. 1. Schemat blokowy konwersji cyfrowej w górę przy użyciu filtra WERT w trybie SIMO.

Funkcje

Prezentacja ta obejmuje następujące funkcje:

  • Filtr ORT jest skonfigurowany do dwóch niezależnych interfejsów do obsługi równoległych wejściowych kanałów danych. Umożliwia to filtrowi SCREEN udostępnianie sekcji filtra niskodyskładowego dla wszystkich kanałów wejściowych.
  • Kompilator reakcji impulsu skończonego (FIR) jest skonfigurowany do uzyskania odpowiedzi na częstotliwość inopatrowania, aby zrekompensować droop filtra FILTER.
  • Kompilator FIR wykorzystuje architekturę wielocyklową (MCV), która ponownie wykorzystuje mnożniki i zapewnia dodatkowe oszczędności zasobów. Więcej informacji na temat architektury MCV można znaleźć w podręczniku użytkownika kompilatora FIR (PDF).
  • Do państwa referencji dostarczany jest skrypt,projektujący filtr kompensacyjny SCREEN. Skrypt wykorzystuje metodę próbkowania częstotliwości do projektowania filtra FIR o inkasacie częstotliwości błędu. Ogólna reakcja systemu jest nieujawniana, aby zweryfikować najważniejsze specyfikacje systemu, takie jak tętnienie pasma pass i tłumienie pasma stop.
  • Avalon® interfejs streamingu służy do przesyłania danych pakietowych z wielu źródeł danych między funkcjami MegaCore. Więcej informacji na temat interfejsu Avalon Streaming można znaleźć w specyfikacji interfejsu Avalon streamingu.
  • Avalon konwerter formatu pakietów streamingu jest dołączony do prawidłowo przeplotu/odinterleave wielu kanałów danych.

Modelu

Dane wejściowe do przykładu projektu to dwa niezależne źródła danych. Jednym z sygnałów źródłowych jest fala sine, a drugi to fala cosine. Oba mają częstotliwość 2,5 MHz. Część sygnału wejściowego jest uszkodzona przez szum addytywny wysokiej częstotliwości. Źródła danych generują stale dane; dlatego sygnały startofpacket i endofpacket interfejsu Avalon streamingu są skonfigurowane do oznaczania przesyłanych strumieniowo danych.

Źródła danych wejściowych generują jedną prawidłową próbkę co 8 cykli zegara, co odpowiada równoważnej prędkości transmisji danych 10 MHz i wykorzystaniu magistrali na poziomie 12,5%. Konwerter formatów pakietów łączy źródła danych, a wykorzystanie magistrali jest nieulotne. Filtr FIR zapobiega przenikaniu filtra SCREEN, aby zapewnić dodatkową częstotliwość próbkowania filtra ORT wstępnie zniżek, a także dodatkowe pobieranie próbek przez 2. Wykorzystanie magistrali wyjściowej staje się 50%. Filtr ORT wprowadza dużą ilość zmian szybkości, w tym przypadku próbkowanie o 4. Jest on skonfigurowany tak, aby mieć strukturę SIMO, w której z przeplotem sygnały wejściowe udostępniają sekcje filtra screen, gdy wchodzą do filtra SCREEN. Dwa niezależne interfejsy wyjściowe są generowane w celu podziału przeplotu wielokanałowych danych wejściowych. Szybkość próbkowania wyjściowego filtra ORT wynosi 80 MHz i 100% wykorzystania magistrali dla obu kanałów wyjściowych. Należy pamiętać, że tłumienie Avalon interfejsu streamingu w tym łańcuchu konwersji up conversion nie jest aktywowane i można je zoptymalizować z dala. Można udowodnić, że bez tłumienia napięcia ta sama funkcjonalna konstrukcja może działać z większą prędkością i korzystać z mniejszej ilości zasobów kosztem bardziej złożonej kontroli sygnału źródłowego.

Pobierz pliki użyte w tym przykładzie:

Korzystanie z tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example Agreementi podlega jej postanowień.

Parametry

Tabele 1 i 2 wymieniają ustawienia parametrów użyte w przykładzie interpolacji.

Powiązane łącza

Aby uzyskać więcej informacji na temat powiązanych funkcji użytych w tym przykładzie projektu w projekcie, przejdź do:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.