Przykład projektu przyspieszenia Nios® II CRC

author-image

Według

Przegląd

Algorytm cyklicznego sprawdzania redundancji (CRC) wykrywa uszkodzenie danych podczas transmisji i wykrywa wyższy odsetek błędów niż prosty sumę kontrolną. Obliczenia CRC składają się z iteracyjnego algorytmu obejmującego XORs i przesunięć, które wykonywane są znacznie szybciej w sprzęcie niż w oprogramowaniu. W tym projekcie zastosowano standard CRC-32. Jest on wdrażany jako komponent niestandardowy wraz z Nios II wbudowanym procesorem. Projekt osiąga przepustowość ponad 5 Gb/s, demonstrując poziomy poprawy wydajności, które można osiągnąć poprzez pełnienie funkcji w sprzęcie.

Funkcje

  • Obsługuje dowolny algorytm CRC pomiędzy 1–128 bitami
  • Przepustowość komponentu CRC 32 bitów na MHz
  • 8, 16, 24 i 32-bitowe ścieżki danych
  • Nawet 2000 razy większa prędkość w stosunku do implementacji wyłącznie dla oprogramowania
  • Niska wydajność opóźnienia opóźnienia zapisu 0 cykli i opóźnienie odczytu 1 cyklu
  • Dwa przykłady projektów ukierunkowanych na Stratix® II i Cyclone® II FPGAs

Schemat blokowy

Rys. 1 przedstawia schemat blokowy komponentu Avalon® CRC.

Rys. 1. Avalon schemat blokowy komponentu CRC.

Uwaga:

  1. Ścieżka danych = crc_width.

Korzystanie z tego przykładu projektu

Pobierz przykładowy projekt CRC (plik.zip)

Korzystanie z tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example Agreementi podlega jej postanowień.

Plik .zip zawiera wszystkie pliki sprzętowe i programowe niezbędne do wyekskrypowania przykładu, a także plik readme.txt. Plik readme.txt zawiera instrukcje dotyczące przebudowania projektu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.