Debugowanie za pomocą konsoli systemowej przez TCP/IP

author-image

Według

Ten przykład projektu składa się zarówno ze sprzętu, jak i oprogramowania. Sekcja dotycząca sprzętu składa się ze standardowego przykładu projektowania sprzętu Nios® II Ethernet, który zawiera komponent SOPC Builder pamięci wewnętrznej dodany do wersji zestawu ewaluacyjnej Nios II Embedded Evaluation Kit (NEEK). Z drugiej strony oprogramowanie SCTCP obsługuje debugowanie niestandardowego komponentu SOPC Builder za pomocą konsoli systemowej przez kanał komunikacji TCP/IP. W nocie aplikacji AN 624: debugowanie za pomocą konsoli systemowej przez TCP/IP (PDF) opisuje oprogramowanie SCTCP.

Oprogramowanie SCTCP odczytuje polecenia konsoli systemowej z gniazda TCP/IP i konwertuje je z oryginalnego formatu protokołu przesyłania strumieniowego Avalon® (Avalon-ST) do odpowiedniego Avalon® poleceń mapowanego w pamięci (Avalon-MM). Oprogramowanie może przekazywać te polecenia dowolnemu komponentowi podrzędnemu Avalon-MM w systemie SOPC Builder. Oprogramowanie konwertuje następnie reakcje Avalon-MM na format protokołu pakietowego Avalon-ST, po czym przekazuje je z powrotem przez kanał komunikacji TCP/IP.

Korzystanie z tego przykładu projektu

Aby skorzystać z tego przykładu projektu, pobierz bezpłatną wersję ewaluacyjnej pakietu embedded design suite (EDS) Nios II. Gotowy projekt sprzętowy wersji NEEK standardowego produktu Nios II Ethernet Standard Design Example znajduje się w pliku AN624_Debugging_with_System_Console_over_TCPIP.zip. Oprogramowanie SCTCP znajduje się w katalogu software_examples tego archiwum zip dla tego przykładu projektu. Oprogramowanie SCTCP może również współpracować z innymi wersjami standardowego przykładu projektowania sprzętu Nios II Ethernet po dodaniu komponentu SOPC Builder pamięci w chipie. Instrukcje dodania pamięci on-chip znajdują się w AN 624: debugowanie za pomocą konsoli systemowej przez TCP/IP (PDF).

Komponent on-chip memory SOPC Builder reprezentuje komponent w trakcie testu. Możesz wykorzystać ten przykład do projektowania oprogramowania SCTCP, aby przetestować własny niestandardowy komponent SOPC Builder za pomocą konsoli systemowej przez połączenie TCP/IP, zastępując testowany komponent w przykładzie projektu sprzętu własnym, niestandardowym komponentem. Jedynym wymogiem jest to, że wyznaczony komponent SOPC Builder musi mieć port podrzędny Avalon-MM. Możesz również użyć dowolnego projektu sprzętowego, który obsługuje stos sieciowy Nichestack TCP/IP wraz z komponentem SOPC Builder, który ma port podrzędny Avalon MM z oprogramowaniem SCTCP.

Użytkowanie tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example Agreement.

Wymagania sprzętowe

W tym przykładzie oprogramowania wymagane jest, aby następujące urządzenia były obecne w docelowej konstrukcji sprzętowej:

  • Pamięć wbudowana (lub dowolny komponent SOPC Builder z interfejsem zgodnym z Avalon-MM)
  • Sprzęt Ethernet, który obsługuje stos sieciowy Nichestack TCP/IP

Powiązane łącza

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego przykładu w swoim projekcie, przejdź do:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.