Projektowanie cyfrowych systemów konwersji w dół przy użyciu filtrów WERT i FIR

Zalecane dla:

 • Urządzenie: nieznany

 • Quartus®: wersja 6.1 — wersja 7.1

author-image

Według

Przykład projektu systemów cyfrowej konwersji w dół (Designing Digital Down Conversion Systems), obejmujący funkcje kompilatora cascaded-integrator-tun (WERT) i skończonej reakcji impulsowej (FIR), przedstawia wielokanałowy, wielopoziomowy system cyfrowy wykorzystujący własność intelektualną (IP) przetwarzania sygnału cyfrowego (DSP).

Konwersja wskaźnika próbkowania ma szeroki zakres zastosowań w nowoczesnych systemach cyfrowych, zwłaszcza w systemach łączności bezprzewodowej, takich jak systemy WCDMA i WiMAX. Efektywne wdrażanie dekodowania i interpolacji można osiągnąć poprzez modulacji filtrów SCREEN i FIR.

W tym przykładzie pokazano system konwersji w dół prędkości transmisji danych, który jest powszechnie widoczny w odbiornikach WiMAX (multipleksing w zakresie podziału czasu). Ogólny schemat systemu pokazano na rys. 1.

Rys. 1. Schemat blokowy systemu konwersji cyfrowej TDM w dół.

Modelu

Dane wejściowe do przykładu projektu pochodzą z dwóch niezależnych źródeł danych, takich jak komponenty cyfrowej komunikacji w fazie (I) i quadrature (Q). Sygnałem w fazie jest fala sine z częstotliwością centrum 4,57 MHz. Sygnał quadrature to fala cosine skupiona również na 4,57 MHz. Próbkowany, czasowo multipleksowany strumień danych wejściowych wynosi 182,784 MHz, więc odpowiednia szybkość transmisji danych dla sygnałów w fazie i quadrature wynosi 91,392 MHz. Część sygnału wejściowego jest uszkodzona przez szum addytywny o wysokiej częstotliwości.

Filtry WERT i FIR konwertuje częstotliwość próbkowania sygnałów w fazie i quadrature do 11,484 MHz przy jednoczesnym zachowaniu informacji o widmie sygnałów wejściowych. Filtry decymacyjne odrzucają również szumy poza pasmem. Dlatego też wydajność tego systemu konwersji szybkości powinna być bezgłośna dla próbek fal o częstotliwości 4,57 MHz. W przypadku systemów dobrze zdefiniowanych zmian prędkości sygnał informacji o wąskim paśmie powinien utrzymywać swoje pasmo od wejścia do wyjścia, co zostało wykazane w tym przykładzie projektu.

Funkcje

 • Decymacja lub interpolacja zostały skutecznie wdrożone przy użyciu ip kompilatora ORT.
 • Kompilator FIR jest skonfigurowany do uzyskania odpowiedzi na częstotliwość infiguracji i wynagradzanej droop filtra FID.
 • Do państwa referencji dostarczany jest filtr kompensacyjny SCREEN, projektujący skrypt. Skrypt wykorzystuje metodę próbkowania częstotliwości do projektowania filtra FIR o inkasacie częstotliwości błędu. Ogólna reakcja systemu jest nieujawniana przy weryfikacji kluczowych specyfikacji systemu, takich jak tętnienie pasma pass i tłumienie pasma stop.
 • Obsługiwane są wiele źródeł danych wejściowych. W przypadku aplikacji bezprzewodowych i przewodowych dane wejściowe mogą być postrzegane jako multipleks podziału czasu. W przypadku innych zastosowań źródła danych można postrzegać jako przeplot.
 • Konwerter formatów pakietów jest dołączony do prawidłowego odkształcenia wielu źródeł danych na potrzeby wyświetlania.
 • Interfejs Avalon® Streaming (Avalon-ST) przesyła dane pakietów z wielu źródeł danych między rdzeniami. Więcej informacji na temat Avalon-ST można znaleźć w dokumencie Avalon® Interface Specifications (PDF).

Pliki

Pobierz pliki użyte w tym przykładzie:

Użytkowanie tego projektu podlega i podlega warunkom Umowy licencyjnej dotyczącej projektu referencyjnego sprzętu.

Pliki w pliku zip do pobrania obejmują:

 • TDMDDC.mdl — plik projektowy DSP Builder
 • źniecomp.m — skrypt ASYSTENTLAB do projektowania filtra kompensacyjnego inscreen o wartości FID
 • przeróżne.vhd — plik otoki do generowania rdzenia IP kompilatora COMPILER
 • fir.vhd — plik otoki do generowania rdzenia IP kompilatora FIR
 • fdcoeffR4N8M1L110.txt — wstępnie wygenerowane współczynniki filtra FIR

Parametry

Przykład projektu FIR w zakresie UJEDK i wynagrodzeń w DSP Builder for Intel® FPGAs

W tabeli 1 przedstawiono ogólne specyfikacje odpowiedzi na częstotliwość. Wybierz parametry dla filtrów SCREEN i FIR (patrz tabele 2 i 3) w oparciu o wymóg odpowiedzi na częstotliwość.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.