Przykład projektu klienta protokołu czasu sieciowego

author-image

Według

Przykład projektu klienta protokołu czasu sieciowego (NTP) demonstruje klienta protokołu datagram użytkownika (UDP) za pomocą standardowego w branży interfejsu gniazd do protokołu kontroli transmisji / protokołu internetowego (TCP/IP). Jest to minimalne wdrożenie klienta RFC 2030 prostego protokołu czasu sieciowego (SNTP). Ten przykład projektu stanowi dobry punkt wyjścia dla projektów lekkich IP (LWIP) działających na procesorach Nios® II.

Przykład projektu wyświetla bieżący czas UTC na wyświetlaczu LCD. Po uruchomieniu wyświetlacz LCD wyświetla epokowy czas. Po nabyciu bieżącego czasu ustawiony jest czas systemu i bieżący czas wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD. Okresowo klient wysyła kolejne żądanie do serwera NTP w bieżącym czasie.

Korzystanie z tego przykładu projektu

Upewnij się, że zainstalowano zestaw programistyczny Nios II. Pobierz przykład projektu klienta NTP i rozpakaj pliki do katalogu w sekcji ścieżka zestawu <Nios II>/przykłady/oprogramowanie (na przykład ścieżka zestawu <Nios II>/przykłady/oprogramowanie/ntp_client). Przykład projektu, zainstalowany w tym katalogu, jest dostępny jako szablon projektu Nios II zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE). Przykład projektu klienta NTP zawiera ustawienia projektu wymagane do uruchomienia tego przykładu projektu w obsługiwanej docelowej konfiguracji sprzętowej. Aby użyć przykładu projektu klienta NTP, wystarczy stworzyć nowy projekt aplikacji C/C++ w IDE i wybrać pożądany szablon projektu.

Użytkowanie tego projektu podlega warunkom umowy licencyjnej Intel® Design Example License Agreementi podlega jej postanowień.

Wymagania sprzętowe

Przykład projektu klienta NTP wymaga, aby następujące urządzenia były obecne w docelowym projekcie sprzętowym:

 • Wspólna grupa działań testowych (JTAG) UART
 • Timer
 • Wyświetlacz z postacią LCD

Przykład projektu klienta NTP można uruchomić na następujących przykładach Nios II projektowania sprzętu:

 • Stratix® przykłady projektów
  • Standardowych
  • Pełna funkcja
 • Cyclone® przykłady projektów
  • Standardowych
  • Pełna funkcja

Wymagania maszyn hosta

Nios II płyta programistyka używana do obsługi tego projektu musi mieć dostęp do serwera NTP. NTP może być serwerem w sieci lub można go podłączyć bezpośrednio do komputera hosta z oprogramowaniem serwera NTP za pomocą kabla crossover. Serwer NTP musi znajdować się w tej samej podsieci co płyta programisyjna Nios II. Jeśli w sieci nie ma serwera NTP lub nawiązano bezpośrednie połączenie, dostępna jest wersja oprogramowania NTP firmy Freeware: http://sourceforge.net/projects/nettime lub http://www.ntp.org/links.html.

Klient NTP próbuje użyć DHCP do uzyskania adresu IP. Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP lub używane jest bezpośrednie połączenie, statyczny adres IP, bramę i podsieci musi zostać ustawiony w user.h i ponownie skompilowany.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.